Image

VestigingsbeleidBuitenplaats Rhenendael

Buitenplaats Rhenendael bestaat uit levensloopgeschikte appartementen en patio-woningen voor zelfredzame energieke bewoners.

De voorwaarden om als eigenaar op de Buitenplaats Rhenendael te komen wonen, zijn opgenomen in artikel 45, lid 2 van de splitsingsakten en het daaromtrent gestelde in de leveringsakten van de stichtingen grondgebonden woningen.

Het faciliteren van zorg heeft een belangrijke meerwaarde voor het wonen op de Buitenplaats Rhenendael. In het gemeenschappelijke centraal gelegen faciliteitencentrum Tapis Vert wordt daar op indrukwekkende wijze inhoud aan gegeven.

 

Uitgangspunt vestigingsbeleid

De Stichting Buitenplaats Rhenendael Beheer (SBRB) hanteert dan ook voor het wonen op Buitenplaats Rhenendael een vestigingsprocedure die gericht is op het blijvend kunnen faciliteren van zorg en welzijn.

Om die reden is als voorwaarde in ons vestigingsreglement opgenomen dat bij een aspirant-koper dan wel bij een van de gezinsleden sprake moet zijn van verminderde lichamelijke validiteit.

Om te kunnen wonen op de Buitenplaats Rhenendael moet een aspirant-koper (of bij uitzondering huurder) een toelatingsaanvraag indienen bij het bestuur SBRB. 

Uitgangspunt bij het geven van toestemming voor bewoning door het bestuur SBRB is dat eenieder van vijftig jaar en ouder beschikt over verminderde lichamelijke validiteit en zal er geen nadere toetsing plaatsvinden. Is men jonger dan vijftig jaar dan zal in de aanvraag vermeld moeten zijn op welke gronden men voor toelating in aanmerking dient te komen.

Het bestuur SBRB zal in verreweg de meeste gevallen de toelatingsaanvraag zelf beoordelen. In specifieke gevallen en bij privacyoverwegingen kan het bestuur SBRB bij de beoordeling van de toelatingsaanvraag zich laten adviseren door de zorgconsulent of arts. De zorgconsulent of arts brengt advies uit naar het bestuur SBRB.
Het bestuur SBRB neemt binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de aanvraag een besluit.

 

Vestigingsprocedure

Verkoop van woning op Rhenendael (bestaande bewoner)

De eigenaar/verkoper informeert het bestuur van zijn VvE/(woon)stichting schriftelijk over het voornemen tot verkoop (of bij uitzondering verhuur).

Aankoop van woning op Rhenendael (nieuwe bewoner)

De aspirant-bewoner informeert het bestuur SBRB schriftelijk over het voornemen om op Rhenendael te willen wonen en vraagt hiervoor toestemming. Dit kan via de secretaris van het bestuur SBRB, Rhenendael 3, 3911 RM Rhenen of e-mail: secretariaat@rhenendael.nl 

 • Stap  1 

 1. Eigenaar woning informeert SBRB over voornemen verkoop/verhuur woning.
 2. Verkoper informeert de makelaar én de aspirant bewoner(s) over de vestigingscriteria en reikt deze schriftelijk aan betrokkenen aan.
 3. In een "voorlopig koopcontract" neemt de makelaar of andere verkopende partij de ontbindende voorwaarde op betreffende te verkrijgen toestemming tot vestiging van het bestuur SBRB.
 • Stap  2

 1. De aspirant-bewoner(s) dient (en) schriftelijk toestemming te vragen aan SBRB.
 • Stap  3

 1. Bestuur SBRB kan in specifieke gevallen de zorgconsulent een intakegesprek laten voeren met aanvrager(s) met als doel de behoefte aan de zorgfaciliteiten, zoals Rhenendael biedt, vast te stellen.
 2. De uitkomst van het gesprek wordt in een verslag vertrouwelijk aan Bestuur SBRB meegedeeld.
 • Stap  4

 1. Bestuur SBRB kan een onafhankelijk arts inschakelen, op kosten van de aanvrager(s), wanneer deze géén intake wil(len) aangaan met de zorgconsulent.
 2. De arts informeert Bestuur SBRB. Het Bestuur beslist op basis van de vestigingscriteria en de uitkomsten van het intakegesprek.
 • Stap  5

 1. Bestuur SBRB informeert binnen een termijn van 14 dagen de aspirant bewoner(s).
 2. Bij toestemming informeert de aspirant-bewoner de makelaar, de eigenaar, het VvE - of Stichtingsbestuur en de notaris.
 3. Het verkoop/verhuur-traject kan afgerond worden.
 • Stap  6

 1. Het Bestuur SBRB is in onvoorziene situaties, gehoord hebbende de zorgconsulent en eventueel de aspirant-bewoner, gerechtigd een afwijkend besluit te nemen.

Woningaanbod Buitenplaats Rhenendael

Bent u geïnteresseerd in wonen op Buitenplaats Rhenendael? Dan kunt u het beste de websites van de plaatselijke makelaars en de algemene woningwebsites in de gaten te houden (zoals Funda.nl of Jaap.nl). Let ook op de Open Huis-dagen die makelaars regelmatig organiseren. Voor een rondleiding door ons faciliteitencentrum Tapis Vert, kunt u een afspraak maken met onze beheerder, telefoon (06) 309 634 56 Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Buitenplaats Rhenendael Beheer via het contactformulier.

Kijk op de plattegrond (klik om deze te vergroten) wat de ligging is van de verschillende gebouwen en woningen. De huisnummering begint bij de Entreewoning (1), de Beheerderswoning (2) en Tapis Vert (3). Daarna gaat het met de wijzers van de klok mee: Delta (6-23), Collina (25-73), Belvédère (73-120), Acanthus (121-140), Arena (141-154) en Court (155-170).

Er zijn privé-parkeerplaatsen voor bewoners onder de appartementen, alsmede enkele buiten de gebouwen.